Daag ons uit met uw project!

Disclaimer & privacy

Deze website is eigendom van:

De Groene Alp bvba
Dalevijversstraat 20

8020 Oostkamp

Ondernemingsnummer: BE0894.481.639.

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website; 
 

1. De Groene Alp bvba draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is De Groene Alp bvba niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud;

2. De Groene Alp bvba staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is;

3. De Groene Alp bvba is niet aansprakelijk voor schade:

  • toegebracht door de website;
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website;
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;

4. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de vereniging gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade;

5. De Groene Alp bvba behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website;

6. De Groene Alp bvba behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is De Groene Alp bvba niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website;

7. De Groene Alp bvba is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks;

8. De Groene Alp bvba behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen;

9. De Groene Alp bvba hecht belang aan uw privacy. Indien u persoonlijke informatie weergeeft, zal deze enkel intern gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.